X

تیم تخصصی ما

مدیریت

دکتر مریم شهیدی

ریاست مرکز و جنین شناس

دکترای فیزیک پزشکی و دوره تخصصی جنین شناسی

دکتر نیلوفر مرتضوی

مدیریت مرکز

پزشک عمومی (.M.D)

جنین شناسان

پروفسور صفا الحسنی

جنین شناس و ART
( مهمان )
استاد دپارتمان زنان و نازایی دانشگاه لوبک آلمان

دکتر غلامعلی جورسرایی

جنین شناس و ART


دکترای تخصصی علوم تشریحی ( آناتومی-جنین شناسی )

دکتر مریم شهیدی

جنین شناس و ART


دکترای فیزیک پزشکی و دوره تخصصی جنین شناسی

متخصصین زنان و زایمان

دکتر سعیده قرجه

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. فلوشیب نازایی

دکتر شیده نصری

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. دوره تکمیلی نازایی و ART

دکتر مهتاب کریمی

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. دوره تکمیلی نازایی و ART

دکتر آتوسا ظبیانی

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. دوره تکمیلی نازایی و ART

دکتر فهیمه سلیم

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. دوره تکمیلی نازایی و ART

دکتر زعفری

جراح متخصص زنان و زایمان و نازایی. دوره تکمیلی نازایی و ART

متخصصین ارولوژی و اندرولوژی

دکتر حسین بامدادیان

متخصص اورولوژی و آندرولوژی

دکتر میثم جمشیدی

متخصص اورولوژی و آندرولوژی. فلوشیپ آندرولوژی و یوروآنکولوژی

متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه تشخیص

دکتر محمدحسین شهیدی

متخصص پاتولوژی و آزمایشگاه تشخیصی. دوره تخصصی جنین شناسی و ART

کادر ژنتیک پزشکی

دکتر فاطمه پورفاطمی

ژنتیک پزشکی

دکتر سروش نصری

دکترای ژنتیک پزشکی

روان درمانی

دکتر فرامرز جعفریان جلودار

روان پزشک

خانم حمیده احسانی

روانشناس

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان