لاپاراسکوپی (Laparoscopy)

روشی است که در آن با استفاده از دستگاه لاپاروسکوپ (ابزار جراحی استریل شامل یک سیستم عدسی‌دار متصل به دوربین ویدیویی) می توان اقدامات تشخیصی، جراحی های کم تهاجمی و مشاهده اجزای داخل شکمی و لگنی را انجام داد.

 

لاپاراسکوپی

 

لاپاراسکوپی

 

هیستروسکوپی (Hysteroscopy)

هیستروسکوپی عملی است که طی آن داخل حفره‌ی رحم، به وسیله فایبراپتیکی (Fiber optic) که از سرویکس و واژن عبور داده می‌شود، مشاهده می گردد. از هیستروسکوپ می‌توان برای برداشتن پولیپ های داخل رحم و کورتاژهای تشخیصی و درمانی استفاده کرد.

 

هیستروسکوپی

 

هیستروسکوپی