سونوگرافی (Sonography)

سونوگرافی یک تست تشخیصی است که می تواند با استفاده از امواج با فرکانس بالا، تصویر فضای داخل رحم و لگن را نشان دهد. پزشک می تواند جنین و جفت را با استفاده از این ابزار بررسی کند.


سونوگرافی


اولتراسونوگرافی واژینال (Vaginal Ultrasonography)

در اولتراسونوگرافی امواج صوتی با فرکانس بسیار بالا به اندام مورد نظر تابیده، و اکو یا بازگشت آنها دریافت می شود. اولتراسونوگرافی واژینال با استفاده از یک پروب داخلی، و برای تصویربرداری و ارزیابی دقیق تر دستگاه تناسلی صورت می گیرد.


اولتراسونوگرافی واژینال


اولتراسونوگرافی ابدومینال (Abdominal Ultrasonography)

این عمل با به کارگیری تکنیک اوالتراسوند (Ultrasound) و برای تصویربرداری و ارزیابی تشریحی ساختارهای شکمی انجام می شود.


اولتراسونوگرافی ابدومینال


هیستروسونوگرافی (Hystrosonography)

در این روش با قراردادن لوله باریکی در دهانه رحم و تزریق سرم نرمال سالین و انجام سونوگرافی همزمان، می توان از عبور مایع از لوله های رحمی و رها شدن آنها در حفره لگن که نشانه باز بودن لوله هاست مطلع شد، و همچنین اختلالات داخل رحمی را شناسایی کرد.


هیستروسونوگرافی