X

بخش بستری

بخش بستری

بخش بستری مرکز درمان ناباروری حضرت مریم از اتاقهای نیمه خصوصی (دو تخته) و خصوصی (تک تخته) تشکیل شده است. استفاده از مدرن ترین تجهیزات رفاهی و پزشکی  در محیطی آرام و استریل  فضایی بسیار آرام بخش و امن برای بیماران را فراهم کرده است. همچنین پرستاران و پرسنل بخش بستری با تجربه و دقت خود احتمال هرگونه خطا و نارضایتی را به حداقل رسانده اند.

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان