X

دپارتمان بیماران بین الملل

دپارتمان بیماران بین‌الملل


واحد بیماران بین‌الملل (IPD) واحدی در مرکز درمان ناباروری حضرت مریم است که وظیفه آن ایجاد هماهنگی‌های لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

بیمار بین‌الملل، فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی به مرکز مراجعه کرده است.

در مرکز درمان ناباروری حضرت مریم مسئول پیگیری کلیه خدمات درمانی مرتبط با بیمار بستری‌شده، از طریق دپارتمان بیماران بین‌الملل به عهده پزشک IPD است. در این مرکز جهت ارائه سریع‎تر و باکیفیت‎تر خدمات به بیماران پذیرش‌شده از طریق دپارتمان بیماران بین‌الملل ارائه خدمات، خارج از نوبت‌بندی معمول نیزصورت می گیرد.


 

 

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان