X

کلینیک مشاوره روانشناسی و روانپزشکی

کلينيک مشاوره روانشناسی

ناباروری روابط عاطفی و جنسی زوج‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. کلیه زوج‌ها و افراد اهداءکننده یا دریافت‌کننده جنین و گامت می‌بایست ازنظر بهداشت روانی در وضعیت سالم و باثبات باشند. بررسی این موارد جهت کمک به افراد، برای رویارویی صحیح و مناسب با استرس و اضطراب‌هایی است که در درمان ناباروری با آن مواجه هستند.

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان