X

کلینیک مشاوره روانشناسی و روانپزشکی

کلينيک مشاوره روان‌شناسی

ناباروری روابط عاطفی و جنسی زوجها را تحت تاثیر قرار می دهد. کلیه زوج ها و افراد اهداء کننده یا دریافت کننده جنین و گامت می‌بایست از نظر بهداشت روانی در وضعیت سالم و با ثبات باشند. بررسی این موارد جهت کمک به افراد، برای رویارویی صحیح و مناسب با استرس و اضطراب‌هایی است که در درمان ناباروری با آن مواجه هستند.

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان