X

بخش بستری

بخش بستری

بخش بستری مرکز درمان ناباروری حضرت مریم از اتاق‌های نیمه‌خصوصی (دوتخته) و خصوصی (یک‌تخته) تشکیل‌شده است. استفاده از مدرن‌ترین تجهیزات رفاهی و پزشکی  در محیطی آرام و استریل  فضایی بسیار آرام‌بخش و امن برای بیماران را فراهم کرده است. همچنین پرستاران و پرسنل بخش بستری، با دقت و تجربه خود احتمال هرگونه خطا و نارضایتی را به حداقل رسانده اند.

با ما در ارتباط باشید

دی ان ان